Algemene voorwaarden 

 

1. Toepasselijkheid van deze annuleringsvoorwaarden 

Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen die All Cosmetics organiseert. All Cosmetics  gaat ervan uit dat u bij inschrijving kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden.

 

2. Definitie annulering

Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus om welke reden dan ook.

 

3. Wijze van annuleren

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een cursus, houdt dit in dat er een plaats voor u wordt vrijgehouden en dat u zich heeft verplicht de kosten voor de gehele cursus te betalen.

Wanneer u de cursus  intrekt, moeten wij uw annulering ten minste 7 dagen voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben. Deze kunt u richten aan all.cosmetics@online.nl  In de tekst van de e-mail beschrijft u vervolgens waarom u de cursus annuleert.

 

4. In-de-plaatsstelling Wanneer u zelf niet naar de cursus kunt of wilt komen, bestaat de mogelijkheid een andere persoon in uw plaats te laten gaan. Hier zijn in beginsel geen extra kosten aan verbonden. U dient hiervoor een wijziging te sturen en deze moeten wij minstens 24 uur voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben.

 

5. Verplaatsen van deelname door de cursist

Verplaatsen van deelname naar een andere datum (of data) is kosteloos mogelijk tot 7 dagen voor de (eerste) cursusdag.

Daarna zijn de boven- en onderstaande annuleringsvoorwaarden onverkort van toepassing.

 

6. Overmacht van All Cosmetics behoudt zich het recht voor om cursusdata te verplaatsen in het geval zich een overmachtsituatie voordoet, zulks ter beoordeling van All Cosmetics

 

7.  Indien u door ziekte of overmacht in het geheel niet meer aan de cursus kunt deelnemen dient u dit schriftelijk te laten weten aan All Cosmetics.

voor alle cursussen geldt,  dat wanneer u zich niet tijdig afmeld voor de lesdag, ( tenminste 48 uur van te voren ) kan deze dag niet kosteloos worden ingehaald

Dit geld ook voor ziekte of onvoorziene omstandigheden. (Wij hebben deze dag immers vrij gehouden voor u)

Wilt u deze dag wel inhalen komt er € 95,- euro extra cursus kosten bij.

 

8. Geeft u een afmelding minimaal 1 week (7 dagen) van te voren aan dan zal uw les geldig blijven en NIET komen te vervallen,

 

 

Ook bij tussentijdse stoppen ongeacht het aantal lessen dat u gehad hebt verplicht de leerling zich tot het betalen van het gehele lesgeld.

 

 

Aanmelden cursus  kunt u via het inschrijfformulier  maar is ook mogelijk op locatie bij All Cosmetics .

Het cursusgeld  kunt u overmaken  op ING nr. NL49INGB0006335954 t.n.v. All Cosmetics Leiden.

 

U bent pas ingeschreven zodra we inschrijfformulier en de aanbetaling ontvangen hebben.

Na ontvangst inschrijfformulier en aanbetaling neemt All Cosmetics contact op om een data te bespreken.

 

 

Voor aanvang eerste les moet het  eerste lesgeld of termijn voldaan zijn.

Bij termijn betalingen moet het eerste termijn  bedrag  voor de eerste lesdag betaald zijn.

 

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb